P E R C E P T I O N S - O F - A - R U R A L - I D Y L L: - D e v e l o p i n g